Samenwerking_Raetsheren_169_02

Over VBSverzekerd

VBS is een vereniging van algemeen bijzondere scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Zo’n tweehonderd schoolbesturen en, ongeveer vierhonderd scholen – met ruim honderdtienduizend leerlingen – zijn lid van VBS. Veel van onze leden zijn kleinere schoolbesturen en scholen met een eigen (pedagogische) identiteit.

Eén van de partners waarmee VBS samenwerkt is Raetsheren, een onafhankelijke registermakelaar in assurantiën.

Wat Raetsheren van anderen onderscheidt, is dat wij werken vanuit de gedachte dat risico’s niet altijd vermeden kunnen worden maar wel beheersbaar moeten zijn. Onze processen zijn er dan ook op gericht risico’s optimaal te managen. De noodzaak hiertoe groeit nog altijd. Zowel schoolorganisaties als bestuurders ervaren in toenemende mate dat de regelgeving steeds complexer wordt en de verantwoordelijkheden toenemen.

In een wereld die in snel tempo verandert, veranderen ook de daaraan gekoppelde risicoprofielen. Bij Raetsheren helpen we onderwijsinstellingen zich daarop voor te bereiden zodat zij de rust en ruimte krijgen om risicobewust en zelfverzekerd te handelen. Wij helpen onze klanten zo hun ambities waar te maken en hun kansen optimaal te benutten.

Van alle assurantiemakelaars in Nederland adviseert en verzekert Raetsheren de meeste onderwijsinstellingen, zowel in het primair als voortgezet onderwijs. Dit biedt onze klanten een aantal voordelen, zoals:

  • Meer Inkoopkracht door een groot volume.
  • Verzekeringsvoorwaarden die volledig zijn toegespitst op het primair en voortgezet onderwijs.
  • Een tariefstelling die is gebaseerd op het leerlingenaantal.
  • Het aanbieden van digitale verzekeringspolissen en online informatievoorziening voor polissen, schadedossiers en verzekeringsvoorwaarden waardoor de papierstroom tot een minimum beperkt blijft.

Wat doet VBS voor haar leden?

Voor haar leden is VBS belangenbehartiger, helpdesk en verbinder. Bij alles wat zij doen, handelen zij vanuit betrokkenheid en deskundigheid. Als lid van de VBS kunt u bij Raetsheren terecht voor dienstverlening, advisering en verzekeringsoplossingen die zijn ontwikkeld voor de dagelijkse risico’s waarmee u wordt geconfronteerd. We komen graag met u in gesprek.

Meer over ons: www.vbs.nl - raetsheren.nl

VBS logo