Rechtsbijstandverzekering

Alle personeelsleden van de onderwijsinstelling hebben dekking als zij een geschil hebben dat verband houdt met het verrichten van werkzaamheden bij:

  • Een klacht op grond van de Wet BIG in verband met handelingen tijdens de uitvoering van werkzaamheden.
  • Een verondersteld strafrechtelijk handelen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden.
  • Het verhalen van materiĆ«le en immateriĆ«le schade als gevolg van fysiek geweld of bedreiging door derden.
  • Integriteitkwesties (klokkenluiderdekking).
  • Een verweer tegen aanspraken op grond van onrechtmatige daad.

Er bestaat tevens een mogelijkheid om gebruik van maken van traumazorg.