Bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering

Naast de organisatie als rechtspersoon kunnen ook individuele bestuurders en/of toezichthouders aansprakelijk gesteld worden voor bestuurs- of beleidsfouten die zij in het kader van de uitoefening van hun functie maken. Hierdoor kunnen de (financi√ęle) belangen van zowel de rechtspersoon als een derde worden geschaad en kan er voor de individuele bestuurder of toezichthouder tot in het priv√©vermogen een vergoedingsplicht ontstaan.

Deze aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van onderwijsinstellingen, verenigingen en stichtingen heeft tot doel de individuele aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en wanprestatie van bestuurders van verenigingen of stichtingen te verzekeren voor schade aan derden, toegebracht als gevolg van fouten van zichzelf maar ook van medebestuurders.