Schoolongevallenverzekering

Tijdens schooltijd kunnen zich voorvallen voordoen -al dan niet met lichamelijk letsel tot gevolg- die niet aan onrechtmatige gedragingen van de school zijn te wijten. Ook als deze schade niet door de school vergoed hoeft te worden, kan het tot vervelende situaties leiden. Er kan bijvoorbeeld discussie ontstaan met de leerling of zijn of haar ouders of verzorgers over de geleden schade. Om dit te voorkomen kan een school besluiten vanuit maatschappelijk oogpunt voor alle bij de school betrokken personen (leerlingen, personeel, vrijwilligers etc.) zich te verzekeren voor de gevolgen van ongevallen in en om de school, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid.

Verzekerd zijn alle bij de activiteiten in en rond de school betrokken personen gedurende hun verblijf op school, of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van personeel (in de ruimste zin van het woord). Meeverzekerd is de benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen en gaan naar de genoemde schoolactiviteiten.