Veelgestelde vragen

Er is mogelijk sprake van een terroristische dreiging in het land/de stad waar wij heen gaan. Kunnen wij de geboekte reizen annuleren na een negatief reisadvies?
In de doorlopende reisverzekering is een annuleringsdekking opgenomen. In de polisvoorwaarden zijn gebeurtenissen opgenomen waardoor annulering gedekt is. Een negatief reisadvies of angst voor terrorisme valt hier niet onder. U kunt voor deze annulering geen vergoeding krijgen.

U kunt mogelijk wel een vergoeding krijgen via het SGR garantiefonds.
Een leerling heeft letsel opgelopen tijdens een autorit waarbij vrijwilligers/ouders de auto bestuurden, tijdens een schoolreisje, excursie of andere door de school georganiseerde activiteit. Is hij of zij verzekerd?
Leerlingen zijn verzekerd tegen letsel gedurende schoolactiviteiten op de ongevallenverzekering van de school. Deze verzekering biedt naast een verzekerd bedrag bij blijvend letsel en/of overlijden ook dekking voor tandheel- en geneeskundige kosten indien de zorgverzekering deze kosten niet vergoed. Echter, niet alle kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Dit hangt af polisvoorwaarden.

In geval van een aanrijding met een motorvoertuig is de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen van toepassing. Dat houdt in dat de leerling een rechtstreeks verhaalsrecht heeft op de WAM verzekeraar van de auto.
Op eigen initiatief gaat een leerkracht met een aantal leerlingen een weekend op survivaltocht. Tijdens het kanovaren krijgt een leerling een ongeluk. De ouders van de leerling willen de school aanspreken omdat deze onvoldoende toezicht zou hebben gehouden. Is de school aansprakelijk?
Nee. Dit is geen door de school ondersteunde activiteit, maar een particulier initiatief.
Tijdens de pauze ontstaat een gevecht tussen twee leerlingen. Daarbij raakt een jas beschadigd. Is de school hiervoor aansprakelijk?
Nee. De wetgever legt primair de verantwoordelijkheid voor het onrechtmatig doen en laten van de leerlingen niet bij de school, maar – afhankelijk van de leeftijd – bij de leerling of diens ouders respectievelijk wettelijke vertegenwoordigers. Ook als de schade op school of onder schooltijd is veroorzaakt.

Ook als de schade veroorzaakt is door een onbekende leerling en de school voor het ontstaan van de schade geen verwijt gemaakt kan worden, gaat de aansprakelijkheid niet over op de school. Er is dan derhalve ook geen dekking op de aansprakelijkheidsverzekering van de school.
De leerlingen moeten hun jas op de kapstok hangen buiten het lokaal. Er zijn géén kluisjes aanwezig. Er is een jas is gestolen. Is de school aansprakelijk?
Nee, de school is alleen aansprakelijk als er sprake zou zijn van een verwijtbaar handelen. Bijvoorbeeld wanneer er stelselmatig jassen van de kapstok gestolen worden. Als leerlingen dan toch verplicht worden hun jas op die kapstok te hangen, kan de school aansprakelijk worden gesteld.

Hierbij dient erop gewezen te worden dat schade aan zaken van derden (leerlingen) door onder andere diefstal, vermissing, verduistering of verlies, van de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering is uitgesloten.

Als een school hiervoor wel aansprakelijk is, dient de vergoeding uit eigen middelen betaald te worden.
Een leerling heeft haar kleding beschadigd door een uitstekende spijker. Is de school aansprakelijk?
Aansprakelijkheid dient zich hier aan conform BW 6:174 (aansprakelijkheid van opstaleigenaar). Indien de school in de zin van BW 6:174 als opstaleigenaar wordt aangemerkt ligt aansprakelijkheid voor de hand.

De opstaleigenaar moet namelijk zorgen voor een veilige speel- en werkomgeving voor leerlingen en werknemers.
Zijn klaar-overs en oppasmoeders / -vaders ook verzekerd onder de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering?
Ja, vrijwilligers zijn verzekerd onder deze polissen.
Een ouder is bereid gevonden om leerlingen van een (basis)school te vervoeren naar een museum en op de leerlingen te letten. Tijdens het bezoek beschadigt een leerling een kunstvoorwerp. Is deze schade gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school?
In eerste instantie is de leerling die het kunstvoorwerp beschadigde (of afhankelijk van de leeftijd, diens ouders) aansprakelijk voor de schade. Wanneer de hulpouder echter tijdens het museumbezoek koffie ging halen en de leerlingen zonder toezicht achterliet, kan de hulpouder aansprakelijk worden gesteld. Omdat hij/zij voor de school optreedt, zal de claim op de aansprakelijkheidsverzekering van de onderwijsinstelling in behandeling genomen worden.