Arbeidsongeschiktheid en verzuim

Het controleren van alle risico’s die samenhangen met uw werknemers is niet eenvoudig. Heeft u bijvoorbeeld zicht op alle te benutten subsidieregelingen? En hoe staat u ervoor als het gaat om zaken als verzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsconflicten? Maakt u al dan niet gebruik van het vervangingsfonds en bent u bekend met alle regelgeving en mogelijkheden van eigenrisicodragerschap? Het zijn allemaal vragen waar onderwijsinstellingen in de dagelijkse praktijk mee te maken kunnen krijgen. Bij Raetsheren hebben we de kennis en ervaring in huis om te kunnen beoordelen welke vragen voor uw organisatie relevant zijn.

Uw personeelsrisico’s onder controle

Wij beginnen met het inventariseren van uw bestaande situatie, deze te analyseren en u te adviseren over wat u daadwerkelijk nodig heeft om uw risico’s te beheersen. Daarbij kijken we specifiek naar de gevolgen voor uw organisatie als het gaat om ziekteverzuim, langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid, vergrijzing, de ontwikkelingen binnen het vervangingsfonds, krimpregio’s en het verhogen van de pensioenleeftijd.

Op basis van een risico-inventarisatie beantwoorden wij samen met u de onderstaande vragen:

  • Welke financiële en organisatorische impact hebben de verschillende wetten op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voor uw organisatie?
  • Wat zijn de mogelijkheden om optimaal met deze risico’s om te gaan?
  • Welke van deze mogelijkheden sluiten het gunstigst aan op uw specifieke situatie en wensen?
  • Hoe beheerst u de risico’s en kosten voor WGA en Ziektewet?
  • Welke kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers worden er momenteel op u verhaald en wat zijn de mogelijkheden om deze last te verminderen of te stoppen?
  • Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers de juiste zorg krijgen?
  • Hoe blijven medewerkers duurzaam inzetbaar?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Employee Benefits specialisten via 072 – 541 41 51.